Úřední deska

RSS - Zobrazit archiv úřední desky
Jiné správní úřady - Obecní úřad Pertoltice - Zastupitelstvo obce

Jiné správní úřady - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 7.7.2021  14.9.2021    Dražební vyhláška, 4EX 561/03-02 [PDF 178kB]  Ostatní informace
 10.3.2021  31.12.2021    Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 362kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.4.2019  31.12.2022    Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy  [PDF 210kB]  Vyhlášky a nařízení

Obecní úřad Pertoltice - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 27.3.2019  12.4.2022    Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory  [PDF 1,150kB]  Ostatní informace
 27.3.2019  12.4.2022    Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory [PDF 1,050kB]  Ostatní informace
 9.4.2018  25.4.2023    Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory - Myslivecké sdružení SVORNOST [PDF 1,112kB]  Rozpočet a finance
 9.4.2018  25.4.2023    Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory - FK Pertoltice z.s. [PDF 1,107kB]  Rozpočet a finance
 9.4.2018  25.4.2023    Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory - Český svaz včelařů, z.s., Mimoň [PDF 1,116kB]  Rozpočet a finance

Zastupitelstvo obce - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 14.7.2021  30.7.2021    Usnesení č. 22/2021 [PDF 558kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 13.7.2021  29.7.2021    Zveřejnění záměru směny Obec Pertoltice pod Ralskem „první směňovaná nemovitost“ - nová parc. č. 708/2 (ostatní plocha – neplodná půda o výměře 359 m2), parc. č. 319 (ostatní plocha – neplodná půda o výměře 596 m2), vše v [PDF 411kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 13.7.2021  29.7.2021    záměr pronájmu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., s minimální částkou 5 Kč / m2 / rok - části 594/1 a části 708 v kú Pertoltice pod Ralskem o výměře cca 673m2 [PDF 502kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 13.7.2021  29.7.2021    Zveřejnění záměru ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a to pronájmu nebytových prostor – „hospody“ v kulturním domě v čp. 87 [PDF 401kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 25.6.2021  31.12.2021    Zveřejnění programu poskytování dotací – 2021 / ochrana životního prostředí – podpora výstavby (DČOV) - výzva [PDF 977kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 31.5.2021  31.12.2021    Rozpočtové opatření č. 1 / 2021 [PDF 97kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 31.5.2021  31.12.2021    Obec Pertoltice pod Ralskem schválený ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020 sestavený k 31.12.2020 [PDF 459kB]  Rozpočet a finance
 22.12.2020  1.1.2022    Obec Pertoltice pod Ralskem - schválený rozpočet v § 2021 - schválen zastupitelstvem dne 21.12.2020, usnesením č.289/2020/ZO [PDF 61kB]  Rozpočet a finance
 22.12.2020  1.1.2022    Obec Pertoltice pod Ralskem - Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023 - vyvěšeno: 22.12.2020 č. 290/ZO/2020 dne 21.12.2020 [PDF 54kB]  Rozpočet a finance

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/uredni-deska/