Územní plán – opatření obecné povahy č. 1/2018

 Oznámení o vydání Územního plánu Pertoltice pod Ralskem formou opatření obecné povahy č. 1/2018 [PDF 344kB]
 Územní plán Pertoltice pod Ralskem formou opatření obecné povahy č. 1/2018 – titulní list a poučení [PDF 466kB]
 Územní plán Pertoltice pod Ralskem – TEXTOVÁ ČÁST [PDF 551kB]
 Územní plán Pertoltice pod Ralskem – ODŮVODNĚNÍ [PDF 1,145kB]
 Územní plán Pertoltice pod Ralskem – HLAVNÍ VÝKRES [PDF 2,567kB]
 Územní plán Pertoltice pod Ralskem – KOORDINAČNÍ VÝKRES [PDF 3,776kB]
 Územní plán Pertoltice pod Ralskem – ŠIRŠÍ VZTAHY [PDF 2,837kB]
 Územní plán Pertoltice pod Ralskem – TITULNÍ LIST [PDF 980kB]
 Územní plán Pertoltice pod Ralskem – VÝKRES KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY [PDF 1,048kB]
 Územní plán Pertoltice pod Ralskem – VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU [PDF 1,056kB]
 Územní plán Pertoltice pod Ralskem – VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ [PDF 933kB]
 Územní plán Pertoltice pod Ralskem – VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ [PDF 910kB]
 Územní plán Pertoltice pod Ralskem – Vyhodnocení vlivů (dokumentace SEA) [PDF 569kB]
 Územní plán Pertoltice pod Ralskem – Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území [PDF 278kB]
11.3.2020  22.4.2020  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Pertoltice pod Ralskem – dne 15.4.2020 od 15:00 hodin v kulturním domě č.p. 87 v Pertolticích pod Ralskem [PDF 538kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.3.2020  22.4.2020  Pertoltice pod Ralskem – územní plán – změna č. 1 – kompletní dokumentace [PDF 3,007kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.3.2020  22.4.2020  Pertoltice pod Ralskem – územní plán – změna č. 1 – rešerše výrobních ploch – textová část [PDF 247kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.3.2020  22.4.2020  Pertoltice pod Ralskem – územní plán – změna č. 1 – rešerše výrobních ploch – grafická část [PDF 5,154kB]  Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení územních plánů a jejich změn – odkaz na Městský úřad Česká Lípazde

Žádosti, formuláře – odkaz na Městský úřad Česká Lípazde (Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování a Žádost o územně plánovací informaci (o podmínkách využívání území a změn jeho využití))


Podnět obci ke změně územního plánu –  § 44, 45 ,46 a následující stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.)

 

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/uzemni-plan-opatreni-obecne-povahy-c-12018/