Územní plán

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU – kopie odkazů je úřední desky (archivu)

 

17.6.2013 3.8.2013  Dotazník – územní plán [PDF 77kB]  Zahájení územního řízení

Návrh zadání územního plánu

 18.6.2014 4.7.2014  Veřejná vyhláška, doručení Návrhu Zadání Územního plánu Pertoltice pod Ralskem [PDF 71kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.6.2014 4.7.2014  Návrh zadání územního plánu Pertoltice pod Ralskem [PDF 683kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
16.9.2014 31.10.2014  Návrh územního plánu Pertoltice pod Ralskem [PDF 437kB]  Ostatní informace

Výběr zhotovitele územního plánu a doplňujících průzkumů a rozborů, pořizovatel MěÚ Česká Lípa

 2.2.2015 17.3.2015  Výzva ZMR – zpracování územního plánu obce Pertoltice pod Ralskem [PDF 491kB]  Ostatní informace
 2.2.2015 17.3.2015  Výzva ZMR – zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (SEA) k Územnímu plánu Pertoltic pod Ralskem  [PDF 541kB]  Ostatní informace
 2.2.2015 17.3.2015  Příloha č. 1 výzvy ZMR upřesnění výzvy zpracování Územního plánu Pertoltic pod Ralskem [PDF 271kB]  Ostatní informace

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

28.1.2016 29.3.2016  Veřejná vyhláška – Doručení Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem a Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území [PDF 364kB]

Do 30 dnů ode dne doručení Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem a Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území (nejpozději do 14.3.2016) může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

 Doručení veřejnou vyhláškou
28.1.2016 29.3.2016  Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem [PDF 531kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
28.1.2016 29.3.2016  Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem – odůvodnění [PDF 716kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
28.1.2016 29.3.2016  Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem – foto [PDF 1,816kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
28.1.2016 29.3.2016  Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem – HLAVNÍ VÝKRES [PDF 1,338kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
28.1.2016 29.3.2016  Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem – KOORDINAČNÍ VÝKRES [PDF 2,670kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
28.1.2016 29.3.2016  Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem – ŠIRŠÍ VZTAHY [PDF 7,329kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
28.1.2016 29.3.2016  Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem – TITULNÍ LIST [PDF 568kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
28.1.2016 29.3.2016  Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem – VÝKRES KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY [PDF 804kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
28.1.2016 29.3.2016  Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem – VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU [PDF 853kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
28.1.2016 29.3.2016  Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem – VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ [PDF 692kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
28.1.2016 29.3.2016  Návrh Územní plán Pertoltice pod Ralskem – VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ [PDF 702kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
28.1.2016 29.3.2016  Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí a Vyhodnocení vlivů ÚP na území NATURA 2000 (část A a B) [PDF 569kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
28.1.2016 29.3.2016  Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (části C až F) [PDF 278kB]  Doručení veřejnou vyhláškou

 

 1.6.2016 17.6.2016  Krajský úřad LK Stanovisko k vyhodnocení vlivů provádění územního plánu na životní prostředí / po společném projednání[ PDF 1,863kB]

Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu. 

16.5.2017  27.6.2017 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o veřejném projednání návrhu Územního plánu Pertoltice pod Ralskem a Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území [PDF 372kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017  návrh ÚZEMNÍ PLÁN PERTOLTICE pod Ralskem – 1 [PDF 548kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017  návrh ÚZEMNÍ PLÁN PERTOLTICE pod Ralskem – 2 [PDF 734kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017  PE_HLAVNI VYKRES [PDF 1,198kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017  PE_KOORDINACNI VYKRES [PDF 2,339kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017  PE_SIRSI VZTAHY [PDF 6,737kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017  PE_TITULNI LIST [PDF 687kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017  PE_VYKRES KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY [PDF 723kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017  PE_VYKRES PREDPOKLADANYCH ZABORU PUDNIHO FONDU [PDF 755kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017  PE_VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACI [PDF 632kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017  PE_VYKRES ZAKLADNIHO CLENENI UZEMI [PDF 635kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017  SEA_UP_Pertoltice [PDF 569kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017  SEA_UP_Pertoltice_doplneni [PDF 127kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2017  27.6.2017  VURU_C-F Pertoltice [PDF 278kB]  Doručení veřejnou vyhláškou

Opakované veřejné projednání

14.12.2017  24.1.2018  Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem – veřejná vyhláška [PDF 373kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2017  24.1.2018  Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem – NA_UP1v_PERTOLTICE_pR [PDF 546kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2017  24.1.2018  Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem – PE_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ [PDF 627kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2017  24.1.2018  Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem – PE_HLAVNÍ VÝKRES [PDF 1,944kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2017  24.1.2018  Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem – PE_VÝKRES KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY [PDF 723kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2017  24.1.2018  Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem – PE_VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ [PDF 643kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2017  24.1.2018  Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem – NA_UP2v_PERTOLTICE_pR [PDF 1,056kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2017  24.1.2018  Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem – PE_KOORDINAČNÍ VÝKRES [PDF 3,155kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2017  24.1.2018  Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem – PE_VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU [PDF 754kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.12.2017  24.1.2018  Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Pertoltice pod Ralskem – PE_ŠIRŠÍ VZTAHY [PDF 7,496kB]  Doručení veřejnou vyhláškou

VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Zastupitelstvo schválí „rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek“. 

Předložení návrhu na vydání územního plánu zastupitelstvu. 

Vydání územního plánu formou opatření obecné povahy (OOP).

aktual. 16.5.2017 M. Smolík

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/uzemni-plan/