Vyhlášky a nařízení obce

(administrace – vkládání – https://sbirkapp.gov.cz/informace/pro-vkladatele/vklad-formulare-sbirka/obce )

vyhledávání https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani


Obecně závazná vyhláška obce Pertoltice pod Ralskem č. 1/2022 – O stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Pertoltice pod Ralskem č. 3/2017, kterou se zrušují vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a Obecně závazná vyhláška č.3/2011, o místním poplatků ze psů.

Obecně závazná vyhláška č.2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Obecně závazná vyhláška č.1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o stanovení kratší doby nočního klidu.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení kratší doby nočního klidu. zrušena

Nařízení č. 4 / 2015, zákaz podomního a pochůzkového prodeje

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zrušena

Obecně závazná vyhláška obce Pertoltice pod Ralskem č. 2/2015, kterou se vydává požární řád.

(pozn. Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Petroltice pod Ralskem s obcí Brniště; platnost od 25.7.2016 do 30.6.2021).

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení kratší doby nočního kliduzrušena

Obecně závazná vyhláška č.9/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pertoltice pod Ralskem.zrušena

Obecně závazná vyhláška č.8/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. zrušena

Obecně závazná vyhláška č. 7/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňovní komunálních odpadů. zrušena

Obecně závazná vyhláška č.6/2012, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.

Obecně závazná vyhláška č.3/2011, o místním poplatků ze psů.zrušena

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pertoltic pod Ralskemzrušena

Obecně závazná vyhláška č.1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů. zrušena

Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství č.3/2007. zrušena

Obecně závazná vyhláška č. 4/2007, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob. zrušena

Obecně závazná vyhláška č.5/2007, kterou se vydává Požární řád obce Pertoltice pod Ralskem. zrušena

 

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/vyhlasky/