Záměr pronájmu nebytových prostor v Kulturním domě

Lupen

Záměr pronájmu na úřední desce – zde

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/zamer-pronajmu-nebytovych-prostor-v-kulturnim-dome/