Zápis do 1. třídy (spádová ZŠ Mírová)

Příjem žádostí od 1.4. do 15.4.2020

Na základě opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole a to v termínu od 1.4. do 15.4.2020.

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (IS datové schránky: x3emfgp)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), emailová adresa: zams-mimon@volny.cz
3. poštou na adresu školy: ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň, 471 24
4. osobně odevzdat v podatelně budovy ZŠ v Mírové ulici (vložit do obálky s označením ZÁPIS) v čase od 8,00 do 11,00 hodin

Škola upřednostňuje podání žádosti o přijetí bez osobní přítomnosti zákonného zástupce.

„Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“, případně „Žádost o odklad povinné školní docházky“ je ke stažení na webových stránkách školy (www.zsamsmirova.cz). K žádosti přiložte kopii rodného listu. Zároveň vás žádáme o vyplnění „Dotazníku pro rodiče“, který je také ke stažení na webových stránkách školy.

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/zapis-do-1-tridy-spadova-zs-mirova/