Zápisy do mateřských škol – Eliášova, Komenského a Letná v Mimoni

MŠ

MŠ Letná a K

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – formulář


Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy s městem Mimoň – ke stažení zde

Usnesení č.376/2017/ZO

Zastupitelstvo obce schvaluje dle důvodové zprávy Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy dle § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a v souladu s § 160 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů s Městem Mimoň a ukládá místostarostovi obce dohodu podepsat. Dohoda je přílohou tohoto usnesení.

Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy s městem Mimoň – ke stažení zde

Usnesení č.377/2017/ZO

Zastupitelstvo obce schvaluje dle důvodové zprávy Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy dle § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a v souladu s ust. § 160 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů s městem Mimoň a ukládá místostarostovi obce dohodu podepsat. Dohoda je přílohou tohoto usnesení.

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/zapis-do-materske-skoly-eliasova-mimon/