Zpět na Zastupitelstvo a výbory

Veřejnoprávní smlouvy / dohody

Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů městské policie uzavřená mezi městem Mimoň a obcí Pertoltice pod Ralskem

Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy s městem Mimoň – ke stažení zde (2017)

Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy s městem Mimoň – ke stažení zde (2017)

Město Mimoň a Obec Pertoltice pod Ralskem – o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. (2016) – zrušení dohody (2017) – právní moc zrušení dohody (2017)

Město Mimoň a Obec Pertoltice pod Ralskem – o zabezpečení výkonu přenesené působnosti ve věcech dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. (2013) – 1000,-Kč za každé řízení o přestupku

Město Mimoň a Obec Pertoltice pod Ralskem – výkon přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí (dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 16.10.2006 uzavřený 22.2.2010) – Věstník právních předpisů Libereckého kraje str. 161 – roční příspěvek 38.000,-

Město Mimoň a Obec Pertoltice pod Ralskem – výkon přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí (dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 16.10.2006 uzavřený 18.5.2009) – Věstník právních předpisů Libereckého kraje str. 160 – roční příspěvek 33.916,-

Město Mimoň a Obec Pertoltice pod Ralskem – výkon přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí (16.10.2006) – Věstník právních předpisů Libereckého kraje str. 8 – roční příspěvek 10,-Kč na 1 občana obce

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/zastupitelstvo/verejnopravni-smlouvy/