Zřizovatel Obec Noviny pod Ralskem – konkurzní řízení na ředitele/ředitelku Mateřské školy

Zřizovatel Obec Noviny pod Ralskem v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, Noviny pod Ralskem č.p. 116, 471 24 Mimoň – více zde konkursMŠNovinypodRalskem2020

Přímý odkaz na tento článek: https://pertoltice.cz/zrizovatel-obec-noviny-pod-ralskem-konkurzni-rizeni-na-reditele-reditelku-materske-skoly/