Dětský den 28.5.2022

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/detsky-den-28-5-2022/

Odstávka elektřiny dne 31.5.2022

čez

 

čp.1,2,3,8,32,48,51,54,57,59,91,96,100,101,108,112,138,141,144,151,154,155,158,160,163,168,179

č.e. 4

parcela 254,274/2,342

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/odstavka-elektriny-dne-31-5-2022/

Sběrový den, nebezpečný odpad a objemný odpad

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/sberovy-den-nebezpecny-odpad-a-objemny-odpad/

Kotlíková dotace, seminář v České Lípě

kotlíková dotazce

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/kotlikova-dotace-seminar-v-ceske-lipe/

Pálení čarodějnic

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/paleni-carodejnic-6/

Otevřený dopis – Povodí Ohře s.p.

Problematikou se zabývám již od roku 2013 i na svých webových stránkách www.pertolticepodralskem.cz Bohužel vyjma údržby (čištění u limnigrafu, spadlý strom v toku, drobné usazeniny a nějaká nátrž v břehu) tu stát – Povodí Ohře s.p. nedělá nic.

Otevřený dopis Povodí Ohře s.p

Přílohy:

Průvodní dopis Analýza PPO Pertoltice pod Ralskem

Zápis ZO souhlas s PPO Pertoltice pod Ralskem v Analýze

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/otevreny-dopis-povodi-ohre-s-p/

Opravy komunikací – projekt podpořen z rozpočtu Libereckého kraje

Během přelomu 2021/2022 došlo k celoplošné opravě dvou komunikací.

Projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje. 

Oprava místní komunikace ppč. 706/1 v Pertolticích pod Ralskem III. etapa a místní komunikace ppč. 136/1 v Pertolticích pod Ralskem s cenou díla 681775,25 Kč.

Profil zadavetele: https://zakazky.proobec.cz/p/pertoltice/z-211013480671/

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/opravy-komunikaci-projekt-podporen-z-rozpoctu-libereckeho-kraje-3/

Svoz odpadu 2022 – komunální, bio, velkoobjemný atd.

Komunální odpad:

I pro rok 2022 je nutno si na obci vyzvednout známku  na popelnici.

Jde zejména o kontrolu ze strany obce – počet vyvážených nádob.

Svoz na staré známky do 28. února 2022.

Bioodpad:

Po celý rok je umístěna nádoba – kontejner na bioodpad naproti Kapli sv. Prokopa.

Bioodpad 2022 – služba odvoz od domu:

Cena svozu 700,- Kč / rok – platbu možno uhradit na pokladně obecního úřadu nebo bankovním převodem na účet obce 20921421/0100 (do poznámky pro příjemce dát příjmení)

Pokud již nechcete, tak prosíme vrátit hnědou popelnici.

V letošním roce bude svoz 7.4., 21.4., 5.5., 19.5., 2.6., 16.6., 30.6., 14.7., 28.7., 11.8., 25.8., 8.9., 22.9., 6.10., 20.10.

Svoz bude probíhat opět každý čtvrtek v sudé týdny.

Objemný odpad a nebezpečný odpad:

Proběhne ve dnech 14. května 2022 a 18. září 2022 – čas bude upřesněn – naproti Kapli sv. Prokopa.

Nebezpečné odpady –AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev a olejů, vyjeté oleje, pneumatiky, filtry apod. Výrobky pro zpětný odběr – lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory, elektronické nářadí, hračky apod. Objemný odpad – nábytek apod.

Separovaný odpad

Stanoviště (místa kontejnerů) se nemění.

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/svoz-odpadu-2022-komunalni-bio-velkoobjemny-atd/

Svoz bioodpadu 2022

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/svoz-bioodpadu-2022/

Africký mor prasat – informace pro občany

Permanent link to this article: https://pertoltice.cz/africky-mor-prasat-informace-pro-obcany/